Firesun Port Product

Wood Pellet

Best Southern Hub Port & Green Energy Solution
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) มีคุณสมบัติ ให้ความร้อนสูง มีขี้เถ้าหลังจากการใช้งานน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย

“เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง” นั้นจัดเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่ทำจากไม้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะผลิตจากขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไม้แปรรูป  มีความหนาแน่นสูง ค่าความชื้นต่ำกว่าเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดอื่น ซึ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่สูงมากนอกจากนี้ด้วยรูปทรงของตัวเชื้อเพลิงที่เป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดค่อนข้างเท่ากันทุกชิ้น จึงทำให้สามารถนำเชื้อเพลิงชนิดนี้ไปใช้กับระบบการป้อนเชื้อเพลิงอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ควบคุมสามารถกำหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังทิ้งขี้เถ้าหลังจากการใช้งานน้อยมาก พร้อมทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี

s_woodpaleet

Wood PelletFiresun Port Product

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง มีคุณสมบัติ ให้ความร้อนสูง
มีขี้เถ้าหลังจากการใช้งานน้อย
 Read More>>

firesun_product2

Wood ChipFiresun Port Product

ไม้สับคุณภาพดีผลิตจากไม้ยางพาราและ
ไม้ยูคาลิปตัส ให้ความร้อนสูง  
Read More>>

firesun_product3

Palm Kernel ShellFiresun Port Product

กะลาปาล์มคุณภาพดีจากประเทศอินโดนิเซีย
ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี
 Read More>>

product-edit-icon

Glycerin/GlycerolFiresun Port Product

เป็นกลีเซอรีนที่มีความบริสุทธิ์
ตั้งแต่ 30% ถึง 85%
 Read More>>